آرزوهای نجیب

آخرین مطالب
پیوندها

واقعیت همیشه هم شیرین نیست دیگه

دوشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰ ق.ظ

رو کرد به آسمان و گفت: بارالها همانقدری که من بعضی از بنده هایت را دوست دارم، آنها هم من را دوست دارند؟


ندا آمد: نه !


  • گلی