آرزوهای نجیب

بایگانی
پیوندها

مادر یحیی هستم و یک عدد نارنجی از شیراز (:

نوشتن را دوست دارم، انتشارات افق را هم، کیوان عبیدی آشتیانی را بیشتر.

آدم دقیقی نیستم، ولی دلم می‌خواهد ویراستاری را امتحان کنم.

 
معلمی را دوست دارم. دعا کنید معلم شوم؛ آنهم معلم پسربچه‌ها دبستانی یا حتی راهنمایی.